Путовање долином векова


Туристичка организација Краљева
.Коначишта

ROYAL
Карађорђева 107, Краљево

тел: 036 354 004, 353 999

www.hotelroyalkv.com
КОНАЧИШТЕ ДОМ
36 000 Краљево, Цара Душана 38/3

Моб: +381 63 119 61 80

Тел: 036 336 001

E mail: konaciste.dom@gmail.com
МИЛИКИЋ
36 000 Краљево, Ратинска 7а

тел: 036 382 001, 382 002, 381 373(fax)

email:office@hotelmilikic.com

www.hotelmilikic.com
ТРИ БРАТА
36 000 Краљево, Адрани

тел: 036 841 090
ОЛИМП
36 000 Краљево, Адранска бб

тел: 036 352 770
KISS 2006
36 000 Краљево, Чеде Васовића 8

тел: 036 351 771
КИЛИБАРДА
36 000 Краљево, Ђуре Ђаковића 30

тел:036 359 840
ДОБРЕ ВОДЕ
36 000 Краљево, Гоч - Добре воде

тел: 036 815 100, fax: 815 101

email:gocdokv@tron.rs

www.gocdokv.org
ПИРАМИДА
36 000 Краљево, Гоч - Гвоздац

тел: +381 36 815 126, 815 127, fax: 815 102

www.sportskepripreme.com/hoteli.php
МЕЉАНИЧКИ БАЗЕН
36 103 Краљево, Мељаница б.б.

тел: 036 420 834

email:office@meljanickibazen.comМАНАСТИРСКИ КОНАЦИ СТУДЕНИЦА

Студеница 36 343

тел: 036 5436 110, 5436 422

тел/фак: 036 5436 222


СВИЛЕН КОНАЦ

36 000 Краљево, Блажићева 4

тел: 036 393 000


ИДИЛА

36 000 Краљево, Иве Андрића 96/1

тел: 036 367 239


ГУРМАН

36 000 Краљево, Браће Пирић 103

тел: 036 355 769,fax: 389 500

ЕВРОПА „Код Златића“

7 секретара СКОЈ-а, Јарчујак

тел: 036 351 945, 354 700 (факс)
Туристичка организација Краљева